О предприятии  ¦  Информационно-измерительная техника  ¦  Издательство  ¦  Акустические системы  ¦  Дизайн  ¦  Обучение  
   
 Издания   Услуги 
 Web-дизайн   Заказ 
 

Авторефераты

УДК 620.179.16

Монченко О. В. Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. -К.: Вібра Лабораторія. 2010. - 21 с.: ил.

УДК 006.86.(042.3)

Кошева Л. О. Концептуальні основи забезпечення єдності лабораторних випробувань. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. -Л.: Вібра Лабораторія. 2010. -37 с.:ил.

УДК 004.67

Куц В.Ю. Інформаційно-вимірювальна система оцінки параметрів циклічних сигналів на базі кругової медіанної фільтрації. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. -К.: Вібра Лабораторія. 2009. - 20 с.: ил.

УДК 621.317.72

Колосов В.І. Похибки вольтметрів середньоквадратичної напруги та засоби іх випробувань. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. -К.: Вібра Лабораторія. 2009. -21 с.:ил.

УДК 006.063

Лавренова Д.Л. Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. -К.: Вібра Лабораторія. 2009. - 20 с.: ил.

УДК 004.75

Растгу Садег. Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у кластер них системах з мультиядерною архітектурою. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. -К.: Вібра Лабораторія. 2009. - 20 с.: ил.

УДК 681.518.3

Карпенко О. М. Розвиток інтервальних методів та підвищення точності оцінки результатів вимірювань з використанням концепції невизначеності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. -К.: Вібра Лабораторія. 2009. - 21 с.: ил.

УДК 579.864.1:615.331

Старовойтова С.О. Розробка композиції поліштамового пробіотику на основі бактерій роду LACTOBACILLUS. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. -К.: Вібра Лабораторія. 2008. - 21 с.: ил.

УДК 621.311.001.25

Залуніна О.М. Методи оцінки та прогнозування стану регіонального енергетичного комплексу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. -К.: Вібра Лабораторія. 2007. - 19 с.: ил.

УДК 621.317

Шантырь Д.С. Проблемно-орієнтовані методи та алгоритми отримання вимірювальної інформації і ІВС. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. -К.: Вібра Лабораторія. 2007. - 20 с.: ил.

Монографии

УДК 004.77: 004.43: 004.55
ББК 32.973.26-018.2
Ш22

Шантырь А.С., Шантырь С.В. Web-проект. Руководство по созданию Web-сайтов от концепции ... до публикации -К.: Вібра Лабораторія. 2006. - 208 с.: ил.
ISBN 966-966.39-0-3

«Вибра Лаборатория» частное предприятие
а/я 104, Киев, Украина, 04211
тел.: +38 050 208 41 56 (MTC)
e-mail:  info@vibra.com.ua 

© 2000-2017 Вибра Лаборатория
Использование любой части этого Web-сайта предполагает обязательную ссылку на него